Naše ventilační prvky jsou produkovány na nově vzniklé výrobní lince. Standardně jsou vyráběny z pozinkovaného plechu v třídě Z 275 nebo z jiných druhů plechu podle určení instalace, např. z nerezových nebo kyselinovzdorných materiálů, díky čemuž prvky vyráběné naší firmou jsou pevné a trvanlivé. Vyznačují se rovněž vysokou úrovní izolace a estetickým vzhledem. S úspěchem mohou být použity v případě viditelných instalací.

K ventilačním prvkům, 
vyráběným naší firmou Sferawent,
můžeme zařadit:

 

Pravoúhlé kanály
a tvarovky

Ideálně se osvědčí ve ventilačních a klimatizačních instalacích s nízkým a středním těsněním. Jsou produkovány z vysokojakostního pozinkovaného plechu a pásky kvality DX51D+Z275-M-A-C (275 g/m2) podle PN-EN 10142+A1, ve shodě s polskými normami PN-89/H-92125. Existuje možnost jejich produkce i podle jiných norem, např. německých či rakouských, a také z jiného materiálu, např. z nerezového plechu - podle zákazníkova přání. Rámy tvarovek jsou zhotoveny z profilů K20, K30 a z nároží.

Dodatečně vyrábíme potrubí ve verzi s úsporou oleje, určené k využití v instalacích s odtahem vzduchu nasyceného olejem.

Předností pravoúhlých tvarovek a kanálů vyráběných naší firmou je fakt, že mohou být zhotoveny ve verzi s vnitřní izolací, jejíž izolaci tvoří minerální vata o tloušťce 100 mm a součiniteli prostupu tepla s parametry λ = 0,35 W/mK. Izolační vrstva je chráněna plechem v závislosti na její výrobní třídě.

Kulaté kanály
a tvarovky

Své využití nacházejí v montáži kulatých ventilačních kanálů. Jejich systém je založen na továrně montovaném kulatém gumovém těsnění, které zajišťuje velmi dobré usazení v kanálu, což jednoznačně zvyšuje pohodlí při dlouhodobém užívání.

I ony jsou vyráběny z vysokojakostního pozinkovaného plechu nebo alternativně z mosazné pásky. Součinitel prostupu tepla činí λ=0,32 W/m2K, díky čemuž udržuje vysokou úroveň izolace, kterou navíc dvojnásobně zvyšuje továrně montované gumové těsnění.

Používání kulatých kanálů a tvarovek příznivě ovlivňuje ekonomické větrání místnosti, díky čemuž provozní náklady zůstávají na přijatelné úrovni. Vzhledem k jejich neobyčejně estetickému vzhledu se kulaté kanály a tvarovky osvědčí také v případě jejich využití ve viditelných instalacích.

Další ventilační
prvky

Naše firma disponuje rovněž ventilačními prvky pořízenými u dodavatelů. V naší nabídce najdete ventilátory, protipožární poklopy, ventilační mřížky, uzávěry, anemostaty, ventilační centrály a klimatizace.

Podívejte se i na:

Odtah kouře z místností

Teplovzdušné vytápění

Klimatizace / ventilaceDalší informace týkající se naší nabídky získáte prostřednictvím kontaktu s naší firmou