Teplovzdušné vytápění je založeno na bezprostředním ohřevu vzduchu a jeho následné distribuci v místnosti systémem různorodých kanálů a větráků. Předností teplovzdušného vytápění firmy Sferawent je fakt, že celá místnost je rychle a rovnoměrně vytápěna prostřednictvím přímého ohřevu vzduchu. Ohřev tohoto typu navíc šetří značné množství energie, jelikož teplota vzduchu se zvyšuje bezprostředně bez užití zprostředkujících prvků v podobě vody nebo ohřívače.

Naše teplovzdušné vytápění lze použít takřka v každé budově, např. v kancelářských nebo obchodních interiérech a také v budovách značných rozměrů (kostely, sklady). S úspěchem je lze použít rovněž v jednorodinných domech.

Sferawent vám nabízí teplovzdušné vytápění, které může být namontováno nejen během libovolné fáze stavby budovy, ale také po jejím dokončení. Instalací našeho teplovzdušného vytápění dosáhnete nejen velmi dobré cirkulace vzduchu osušující budovu a zamezující vzniku plísní, ale také funkční zařízení spojující v sobě funkci ventilace, vytápění, klimatizace, zvlhčování a čištění vzduchu.

Důležité je, že systém teplovzdušného vytápění firmy Sferawent lze v budoucnu rozšířit rovněž o funkci zvlhčování nebo klimatizace. Náš systém navíc není vystaven prosakování nebo mrznutí, díky čemuž se značně prodlužuje jeho exploatace. Charakterizuje se také automatickým, bezobslužným provozem.

Podívejte se i na:

Ventilační prvky

Odtah kouře z místností

Klimatizace / ventilaceDalší informace týkající se naší nabídky získáte prostřednictvím kontaktu s naší firmou