Odtahové systémy slouží k odstranění dýmu z místnosti v případě vypuknutí požáru. Samotný odtahový proces je založen na odvedení kouře koncentrovaného v místnosti z podstropní zóny prostřednictvím značného množství větracích mřížek, rovnoměrně rozmístěných v garážových prostorech. V případě aplikace ve větších prostranstvích lze vyčlenit zvláštní odtahové zóny. Hranice mohou být vyčleněny stěnami, hlubokými konstrukčními prvky nebo stálými kouřovými clonami. Základní funkcí dobře navržené instalace protipožární ochrany je zajištění náležité a rychlé únikové cesty pro osoby ve chvíli vzniku požáru.

Firma Sferawent vám nabízí trvanlivé a vydatné odtahové ventilátory, které v zakouřené místnosti správně a stabilně oddělují jednotlivé vrstvy: horní, v níž se koncentruje kouř, a dolní, kam kouř neproniká. Pořízení dobrého odtahového systému u naší firmy vám umožní předejít běžným požárním otravám kouřem.

Naše ventilátory jsou zhotoveny z antikorozních obalových materiálů stejně jako z materiálů vysoce odolných proti teplu, což jim umožňuje pracovat v teplotě rovné 400 stupňů Celsia!

Nabízíme vám systémy kanálové a proudové odtahové ventilace. Kanálová odtahová ventilace se výborně osvědčí v případě interiérů a garáží, které disponují značným prostorem. V podobných prostorech tyto systémy umožňují v delším časovém úseku udržet rozdělení na horní, zakouřenou vrstvu a vrstvu, do níž kouř neproniká. Jedná se o místnosti, jejichž strop se nachází ve výšce 2,6 – 3,0 m. Proudová odtahová ventilace se osvědčí v případě interiérů a garáží s nižší výškou stropu, navíc snadněji spolupracuje s rozličným instalačním potrubím (např. vodovody, ventilační kanály apod.), často situovaným v podstropním prostoru garáží.

Podívejte se i na:

Ventilační prvky

Teplovzdušné vytápění

Klimatizace / ventilaceDalší informace týkající se naší nabídky získáte prostřednictvím kontaktu s naší firmou